ZigaForm version 5.9.1

Proszę czekać, trwa ładowanie

 

Słowniczek E-commerce Managera – jak zrozumieć agencję e-commerce?

18 grudnia 2020by Krzysztof Abram0

Developerzy mówią swoim specyficznym językiem. Językiem, który dla E-commerce Managera może być totalnie niezrozumiały. Dlatego postanowiliśmy stworzyć poniższy słowniczek E-commerce Managera, dzięki któremu będziesz w stanie porozumieć się ze swoją agencją e-commerce i mieć pewność, że zrozumiałeś przekaz w 100%. Mały disclaimer na początku: poniższy artykuł będzie regularnie rozbudowywany o nowe zwroty. Usłyszałeś coś, czego nie rozumiesz i chcesz poznać tego znaczenie? Daj znać w komentarzu, a dodamy Twoją frazę do słownika.

Słowniczek E-commerce Managera – jak zrozumieć agencję?

A

Agile

Jedna z najpopularniejszych metod tworzenia oprogramowania. Polega na planowaniu pracy w krótkich cyklach (tzw. sprintach) mających na celu zakończenie danego zakresu prac, jego przetestowanie i przejście do kolejnej serii zadań.

API

Zestaw specjalnych reguł umożliwiający komunikację między różnymi systemami, dzięki API możliwa jest ich dwukierunkowa komunikacja. Przykładowo: API Allegro pozwala na połączenie ze sklepem internetowym w celu integracji sprzedaży w serwisie Allegro. Z jednej strony sklep umożliwia przesłanie oferty produktowej, z drugiej strony Allegro ma możliwość przekazywania do sklepu składanych w serwisie zamówień.

B

Backend

Silnik, gdzie zachodzą wszystkie operacje niewidoczne dla użytkownika sklepu internetowego. W skład backendu wchodzą np. skrypty uruchamiane na serwerze i panel administracyjny sklepu.

Backup

Kopia zapasowa sklepu. Ważne jest, aby wykonywać ją regularnie, gdyż w razie poważnej awarii umożliwia odzyskanie wszystkich zapisanych w sklepie danych.

Baza danych

Aplikacja, która w formie tabelarycznej przechowuje wszelkie dane znajdujące się w sklepie internetowym: opisy i atrybuty produktów, treści na podstronach, drzewa kategorii etc. Do najpopularniejszych baz zalicza się m.in. MySQL, Oracle, PostgreSQL.

Bug fixing

Naprawa błędów, które powstały podczas programowania.

Build

Aplikacja, która jest już skompilowana i gotowa do użycia/uruchomienia.

C

Cache przeglądarki

Pamięć podręczna przeglądarki internetowej. Przechowywane są tam ostatnio odwiedzone strony internetowe, dzięki czemu ich kolejne otwarcie przyspiesza czas ładowania witryny. Czasami niezbędne jest wyczyszczenie cache, aby sprawdzić zmiany wprowadzane na stronie. W przypadku cache, możemy mówić również o cache serwera, cache Magento służące (podobnie, jak cache przeglądarki) do przyspieszania pracy urządzeń.

CDN

(Content Delivery Network) – technologia pozwalająca na umieszczenie plików witryny na serwerach w różnych fizycznych lokalizacjach. W momencie, gdy użytkownik wchodzi na konkretną stronę, jej dane przesyłane są z najbliższego serwera, co znacznie skraca czas ładowania w oknie przeglądarki.

Code review (CR)

Sprawdzenie całości lub fragmentu kodu przez innego członka zespołu developerów w celu wykrycia ewentualnych błędów oraz niezgodności z założeniami projektu.

CSS

Język programowania pozwalający opisać położenie i wyświetlanie wszystkich elementów na stronie internetowej.

CSV

Plik CSV (ang. comma-separated values, plik z wartościami oddzielonymi przecinkami) jest formatem pliku tekstowego pozwalającym na wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami, np. import/eksport produktów do sklepu. Przecinki pełnią funkcję rozdzielnika pomiędzy kolumnami tabeli.

D

Daily stand up

Codzienne, krótkie spotkania scrumowe prowadzone przez developerów. Podczas takich spotkań każdy członek zespołu raportuje zakończone zadania i plany na resztę sprintu. Informuje również o ewentualnych problemach, co pozwala innym wspomóc go w ich rozwiązaniu.

Deployment

Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji (tzw. przeniesienie zadań), np. w środowisku testowym lub środowisku produkcyjnym. To złożony proces wymagający udziału doświadczonych developerów oraz testerów, którzy po zakończeniu instalacji wykonają ostatnie testy mające na celu potwierdzenie stuprocentowej funkcjonalności.

Developer

Programista tworzący oprogramowanie w jednym z języków programowania. W zależności od posiadanych umiejętności i doświadczenia wyróżniamy Front-End Developera (specjalizującego się w frontendzie), Back-End Developera (specjalizującego się w backendzie) lub Full Stack Developera (posiadającego doświadczenie w obydwu powyższych warstwach).

E

ERP

Rozbudowany system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning). Zintegrowanie (połączenie) ERP ze sklepem internetowym pozwala m.in. synchronizować stany magazynowe, obsługiwać zamówienia oraz zarządzać informacjami wyświetlanymi w karcie produktu.

ERP, integracja

Proces, w którym sklep internetowy łączy się z systemem ERP umożliwiając dwustronną wymianę danych (stany magazynowe, zamówienia, dokumenty sprzedaży).

Estymacja

Oszacowanie czasowe lub kosztowe dla całego projektu lub pojedynczego zadania. Pokazuje zakres środków (czas/środki finansowe) niezbędnych do ukończenia danej pracy.

F

Framework

Jest to swego rodzaju “szkielet” do tworzenia aplikacji. W zależności od rodzaju, może być frameworkiem backendowym (pozwalającym budować silnik aplikacji) lub frontendowym (umożliwiającym tworzenie interfejsu graficznego sklepu).

Frontend

Odpowiada za wszystko, co znajduje się po stronie klienta sklepu internetowego – układ poszczególnych elementów tekstowych i graficznych oraz sposób ich wyświetlania przez przeglądarkę.

H

Helpdesk

W agencji e-commerce helpdesk jest specjalnym zespołem, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników, a następnie samodzielne ich rozwiązywanie, bądź przekazywanie do działu developerów. Zasadą działania helpdesku jest przypisanie każdej zgłaszanej sprawie indywidualnego numeru w specjalnej aplikacji, dzięki któremu zgłaszający może śledzić przebieg jej realizacji oraz aktualny status. W Gate-Software Helpdesk to nazwa platformy do obsługi zgłoszeń klientów.

Hotfix

Hotfixem nazywamy poprawkę naprawiającą konkretny błąd działania aplikacji. Wykonywany jest zazwyczaj na konkretne zadanie, a jego wgranie na serwer produkcyjny można przeprowadzić natychmiast, bez włączania go w zaplanowane aktualizacje.

HTML

Język wykorzystywany przy budowaniu stron internetowych.

support magento 1

J

JavaScript

Język programowania używany przede wszystkim na stronach internetowych. Wykorzystywany jest do tworzenia interakcji na stronie, bardziej złożonych niż możliwości HTML i CSS. W JavaScript możliwe jest tworzenie interaktywnych map, pop-upów, zaawansowanych informacji czy też zbierania danych o użytkownikach (np. przez kod JavaScript Google Analytics, czy pixel Facebooka).

JIRA

Narzędzie do zarządzania projektem oraz wchodzącymi w jego skład zadaniami. Posiada możliwość tworzenia backlogów (listy zadań dla każdego sprintu), kontroli czasu spędzanego nad konkretnymi pracami przez programistów oraz śledzenia pojawiających się błędów.

L

lorem ipsum

Łaciński tekst stanowiący swoisty wypełniacz treści. Używa się go w momencie, gdy nie posiadamy treści docelowej, a chcemy pokazać, w jaki sposób tekst będzie układał się na stronie. Dzięki dostępnym w sieci generatorom możemy stworzyć tekst lorem ipsum o dowolnej długości.

O

Open-source

Model tworzenia oprogramowania, gdzie kod źródłowy jest otwarty i dostępny dla każdego, umożliwiając społeczności developerów wspólne rozwijanie danej aplikacji.

Optymalizacja

Zestaw działań mających na celu poprawę wyników uzyskiwanych przez sklep internetowy. Optymalizacji może podlegać np. szybkość działania witryny, poziom konwersji, a także (w przypadku optymalizacji SEO) treści pojawiające się w sklepie.

P

Performance test

Test wydajności, dzięki któremu można sprawdzić moc obliczeniową systemu.

Produkcja

Środowisko produkcyjne, czyli miejsce, w którym znajduje się wersja sklepu dostępna dla klientów.

PWA

Skrót PWA oznacza Progressive Web Apps, czyli aplikację mobilną uruchamianą jak zwykłą stronę internetową, lecz stwarzającą wrażenie bycia natywną aplikacją. Za jej pomocą możemy natychmiast załadować sklep na ekranie telefonu, nawet przy ograniczonym dostępie do internetu. PWA uruchamia się w trybie pełnoekranowym, co daje znacznie więcej możliwości niż uruchamianie strony w przeglądarce.

Q

Quality Assurance (QA)

Dział Quality Assurance skupia wokół siebie testerów. Zadaniem działu jest przeprowadzanie testów oprogramowania i zgłaszanie znalezionych w ten sposób błędów do działu produkcji.

R

Regresja

Zjawisko, gdy w momencie naprawy istniejącego błędu oprogramowania pojawia się zupełnie inny błąd, który nie występował we wcześniejszej wersji. Wykrycie regresji możliwe jest dzięki tzw. testom regresyjnym.

Release

Moment wydania konkretnej wersji aplikacji.

Reopen

Status zadania, które znajduje się w fazie testów, ale zostało z jakichś powodów odrzucone, czy to przez Testera, czy też w czasie trwania User Acceptance Tests.

Rollback

Technologia służąca przywracaniu struktury bazy danych i kodu do stanu z określonego przedziału czasowego. Rollback pozwala przywrócić sklep do ostatniej działającej wersji w sytuacji, w której np. podczas aktualizacji wystąpi awaria krytyczna uniemożliwiająca jego poprawne działanie.

S

SaaS

Jest to model dystrybucji oprogramowania typu System jako usługa (System as a Service), gdzie kod źródłowy dostępny jest wyłącznie dla twórcy oprogramowania, a ten udostępnia je w chmurze. W ramach dostępu do oprogramowania (zwykle opłacanego subskrybcją miesięczną, kwartalną, roczną) otrzymujemy regularne aktualizacje oraz konkretne możliwości do wykorzystania.

Sprint

Sprintem w metodologii pracy Agile nazywamy określony przedział czasowy, w którym wykonywane są zadania mające konkretny wpływ na działanie aplikacji. Cały tryb pracy nad oprogramowaniem podzielony jest na krótkie sprinty (np. trwające 1 tydzień), w czasie których zespół developerów pracuje nad konkretnym elementem aplikacji.

Staging

Środowisko testowe, gdzie istnieje testowa wersja sklepu. To właśnie tutaj w pierwszej kolejności wgrywane są wszystkie aktualizacje, następnie testuje się je i dopiero po ostatecznym sprawdzeniu, przenosi na serwer produkcyjny.

T

Tester QA

Osoba specjalizująca się w wykonywaniu testów oprogramowania. Jej zadaniem jest tworzenie, modyfikowanie i przeprowadzanie scenariuszy testowych dla kolejnych wersji oprogramowania, aby wykryć ewentualne błędy i zaraportować je developerom. Tester QA to również tzw. pierwsza linia wsparcia dla klienta (patrz: Helpdesk).

Testy komponentowe

Pozwalają na weryfikację działania danego komponentu (modułu) wdrażanego do sklepu.

Testy integracyjne

Pozwalają na sprawdzenie, czy wszystkie zaimplementowane moduły lub systemy współpracują ze sobą bezproblemowo.

Testy regresyjne

Test mający na celu wykrycie regresji. Wykonuje się go po aktualizacji sklepu na standardowym zestawie testów, które przed daną aktualizacją kończyły się prawidłowo. Zakończenie któregokolwiek z nich niepowodzeniem pozwala stwierdzić, w którym miejscu kodu ma miejsce regresja. Testy regresyjne mają na celu wykrycie ewentualnych pobocznych błędów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami, które mogły dodatkowo wyniknąć w systemie.

U

User Acceptance Tests (UAT)

Testy akceptacyjne, których zadaniem jest sprawdzenie przez osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe lub klientów końcowych, czy dany element oprogramowania (np. ekran, funkcjonalność) jest zgodny z ich oczekiwaniami.

UX

Skrót UX oznacza User Experience, co można przetłumaczyć jako doświadczenie użytkownika z użytkowania strony sklepu. Działania UX to działania mające na celu zwiększenie użyteczności oraz funkcjonalności strony. Przy zachowaniu jasnego projektu graficznego i intuicyjności użytkowania.

X

XML

Jest to uniwersalny standard służący do prezentowania danych w formie odpowiednio ułożonych struktur. Wykorzystywany jest do przesyłania informacji do porównywarek cenowych, reklam produktowych, czy też integrowania sklepu z zewnętrznymi hurtowniami (pomocne przy dropshippingu).

Jak wykorzystać słowniczek E-commerce Managera?

Powyższe słowniczek stworzyliśmy na podstawie słów wykorzystywanych przez nas w codziennej pracy. Oczywiście, z tego powodu może być niekompletny. Jeśli w swojej codziennej współpracy z agencją e-commerce spotykasz się z innymi niezrozumiałymi słowami, napisz nam o tym w komentarzu. Stwórzmy w tym miejscu kompletny słownik, który być może pomoże również innym E-commerce Managerom.

Szukasz najlepszych sposobów na bezpieczną, skalowaną sprzedaż przez internet? Kliknij w poniższy przycisk i umów się na darmowe konsultacje e-commerce!

.


.

Zamów bezpłatną konsultację

.

Z nami rozwój Twojego biznesu nabierze tempa! Zapraszamy do kontaktu średnie i duże firmy generujące min. 7 mln PLN obrotu rocznie – tam nasza ekspertyza sprawdza się najlepiej.

.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów e-commerce

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gate-Software jest zespołem specjalistów e-commerce Magento. Zabezpieczamy ciągłość sprzedaży online w ecommerce poprzez skuteczną opiekę techniczną. Maksymalizujemy potencjał sklepów internetowych poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne.