ZigaForm version 5.9.1

Proszę czekać, trwa ładowanie

 

Dyrektywa Omnibus w E-commerce – jakie zmiany wprowadza?

27 czerwca 2022by Krzysztof Abram

Prowadząc sklep internetowy mamy obowiązek podporządkować się dziesiątkom przepisów prawnych dotyczących naszych konsumentów. W ostatnim czasie wprowadzona została znacząca zmiana w kwestii obowiązków informacyjnych odnoszących się do cen produktów znajdujących się na wyprzedaży. Opublikowana została pod nazwą Dyrektywa Omnibus i wnosi do biznesów e-commerce konkretne, konieczne z prawnego punktu widzenia informacje.

Czym jest Dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa Omnibus to projekt prawny, który powstał na bazie unijnej inicjatywy tzw. Nowego Ładu Konsumenckiego, czyli zestawu przepisów mających za zadanie ułatwienie życia konsumentom dokonującym zakupów na terenie Unii Europejskiej.

W ramach Dyrektywy dla właścicieli i managerów sklepów internetowych działających na terenie Wspólnoty, pojawiły się nowe przepisy, do których stosowanie obowiązkowe stało się z dniem 28 maja 2022 roku. W poniższym artykule zajmiemy się najważniejszymi zmianami, jakie wprowadza i kwestiami, na które należy się przygotować w swoim e-sklepie.

Zacznijmy jednak od tego, dlaczego Dyrektywa Omnibus w ogóle została wcielona w życie?

Jedną z najważniejszych przyczyn była dość częsta w przypadku różnorakich sklepów taktyka sztucznego zawyżania cen przed obniżką, aby ta wydawała się atrakcyjniejsza. Działania takie mają miejsce przede wszystkim w okresach najwyższych pików sprzedażowych, m.in. podczas słynnego Black Friday i Cyber Monday.

Bardzo często zdarzało się, że na czas trwania konkretnej promocji, cena podstawowa towarów była zmieniana na wyższą, aby przedstawić konsumentom wprowadzoną promocję jako znacznie bardziej atrakcyjną, niż w rzeczywistości. Przykładowo, jeśli dany produkt kosztował 199 zł i w ramach akcji promocyjnej jego cena miała wynosić 149 zł, znacznie lepiej wyglądała przecena, w której “ceną podstawową” było np. 249 zł.

Wprowadzenie omawianych w tym artykule przepisów ma więc na celu zagwarantowanie konsumentom większej przejrzystości w zakresie cen produktów, zwłaszcza różnic między jej podstawową a promocyjną wartością.

Nowe obowiązki sprzedawcy w Dyrektywie Omnibus

Do momentu wejścia w życie przepisów zawartych w Dyrektywie, sprzedawcy mieli obowiązek pokazywania ceny produktu w ramach sprzedaży detalicznej w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie jej z ofertą proponowaną przez konkurencję. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, na przedsiębiorcach ciąży dodatkowy obowiązek informacyjny.

W nowym brzmieniu artykułów wymaga się od sprzedawcy, aby w czasie trwania promocji lub wyprzedaży, obok ceny bazowej i obniżonej znajdowała się również informacja o najniższej cenie produktu lub usługi, jaka obowiązywała w ostatnich 30 dniach przed rozpoczęciem obniżki.

W przypadku, gdy czas trwania danej promocji jest krótszy niż 30 dni, należy dodatkowo podać najniższą cenę produktu lub usługi w okresie od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży do dnia rozpoczęcia obniżki.

Przykład: dany towar kosztuje przed obniżką 1000 zł, a wartość obniżki wynosi 50% (tj. konsument może kupić go w czasie trwania promocji za 500 zł). Po zakończeniu promocji cena towaru wraca do standardowej wartości, jednak sprzedawca postanawia podnieść ją do poziomu 1100 zł. W tym momencie Dyrektywa Omnibus nakazuje przedsiębiorcy poinformowanie konsumenta również o wcześniejszej cenie produktu, tj. 1000 zł w momencie, gdy będzie chciał w ciągu kolejnych 30 dni zastosować na niego nową promocję.

Dyrektywa Omnibus z technicznego punktu widzenia

Wdrożenie wymagań zawartych w Dyrektywie Omnibus do sklepu internetowego wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań pozwalających na prawidłowe, zgodne z przepisami przedstawianie cen produktów. W związku z tym niezbędne jest skorzystanie z aktualizacji platform sprzedażowych, na których prowadzimy naszą sprzedaż. W przypadku Gate-Software, aktualizacja taka ma miejsce w ramach usługi utrzymania i rozwoju, którą oferujemy naszym klientom.

W ramach Utrzymania Magento dedykowany danemu klientowi temat pod wodzą Project Managera wykona wszystkie niezbędne prace mające na celu dostosowanie go do wymogów nowych przepisów prawnych.

Warto bowiem pamiętać, że brak wdrożenia odpowiednich narzędzi do prezentowania cen zgodnie z Dyrektywą Omnibus, a także brak stosowania w praktyce wymagań tego dokumentu wiąże się z konkretnymi sankcjami.

Dyrektywa Omnibus – jakie sankcje grożą za postępowanie niezgodnie z przepisami?

W przypadku niedostosowania się do przepisów zawartych w ustawie, przedsiębiorcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i nałożona może zostać na nich kara finansowa w wysokości do 20 000 zł. Dotyczy to jednorazowej sytuacji, bowiem jeśli dany sklep regularnie nie wywiązuje się z wymogów prawnych (dokonał naruszenia przepisów trzykrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy), maksymalna wysokość kary wzrasta do 40 000 zł na każdy wykryty przypadek.

Za kontrole w zakresie stosowania się do zapisów Dyrektywy Omnibus, a także możliwość nakładania sankcji na sklepy internetowe odpowiada Inspekcja Handlowa. Warto zaznaczyć, że od momentu wejścia w życie przepisów (przypominamy, jest to 28 maja 2022 roku) Inspekcja Handlowa może nałożyć je na działania mające miejsce u przedsiębiorcy do 3 lat wstecz licząc od końca roku, w którym doszło do naruszenia.

Na tym jednak sankcje dla nieuczciwych sprzedawców się nie kończą. Przepisy Dyrektywy pozwalają również nałożyć osobną karę Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gdy sklep internetowy będzie stosował fikcyjne obniżki, może zostać na niego nałożona kara w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. Dodatkowo osoba zarządzająca takim sklepem może otrzymać karę w wysokości do 2 000 000 zł, pod warunkiem, że to za jej sprawą sklep dopuszczał się praktyk niedozwolonych.

Dyrektywa Omnibus ma za zadanie chronić konsumentów przed fikcyjnymi obniżkami. Jej wprowadzenie w życie zapewnia lepszy wgląd w rzeczywiste ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorców. Dzięki temu będą mogli oni bezpieczniej dokonywać zakupów, bez bycia wprowadzonym w błąd poprzez sztucznie zawyżone wartości obniżek w czasie akcji promocyjnych i wyprzedażowych.

.


.

Zamów bezpłatną konsultację

.

Z nami rozwój Twojego biznesu nabierze tempa! Zapraszamy do kontaktu średnie i duże firmy generujące min. 7 mln PLN obrotu rocznie – tam nasza ekspertyza sprawdza się najlepiej.

.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów e-commerce

.

Gate-Software jest zespołem specjalistów e-commerce Magento. Zabezpieczamy ciągłość sprzedaży online w ecommerce poprzez skuteczną opiekę techniczną. Maksymalizujemy potencjał sklepów internetowych poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne.