ZigaForm version 5.9.1

Proszę czekać, trwa ładowanie

 

Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych osobowych | Gate-Software - Agencja eCommerce

Administratorzy danych oraz dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych przesłanych przez Ciebie w związku z procesem rekrutacji jest  Gate-Software sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów), ul. Przemysłowa 10 (NIP: 9930656426) („Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Gate-Software sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 33-100 Tarnów.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym aplikujesz, prowadzonym przez Administratora na podstawie:

a) w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO

b) w zakresie innych danych niż dane wymagane przez Administratora w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2) udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na podstawie i w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3) W celach statystycznych Administratora w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) przesyłania przez Administratora informacji o prowadzonych przez niego procesach rekrutacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, celów przypadku udzielenia przez Ciebie zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące kadrowe, HR, prawne oraz IT.

Okres przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

1) przez okres do 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji w którym bierzesz udział;   

2) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia udzielenia zgody od dnia udzielenia zgody, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;

3) w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji o prowadzonych przez Administratora rekrutacjach przez okres 3 lat od dnia udzielenia zgody, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;

4) Przez okres 3 lat w celach statystycznych lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

5) Przez okres przedawnienia roszczeń w przypadku powzięcia przez Administratora informacji na temat takich roszczeń.

Uprawnienia kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

– dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

– uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;

– zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Administratora;

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody;

  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Postanowienia końcowe

Celem skorzystania z praw, o których mowa powyżej możesz w każdym czasie kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudzielenia zgód na przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie określonym w treści dane zgody Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w tym zakresie i celu.

Gate-Software jest zespołem specjalistów e-commerce Magento. Zabezpieczamy ciągłość sprzedaży online w ecommerce poprzez skuteczną opiekę techniczną. Maksymalizujemy potencjał sklepów internetowych poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne.