Software Development

Tworzymy dedykowane aplikacje internetowe oraz integracje systemów, które realizują istotne zadania związane z funkcjonowaniem firm

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda praca z nami

Wstępna analiza potrzeb
Analiza przedwdrożeniowa
Kosztorys oraz harmonogram prac
Rozpoczęcie projektu / przydzielenie indywidualnego PM
Cykliczne spotkania / video prezentacje / planowanie testów automatycznych
Wdrożenie aplikacji na serwer

Jakie aplikacje tworzymy

Aplikacje do zarządzania sprzedażą / współpracą partnerską
Interfejsy do współpracy z aplikacjami mobilnymi
Integracje z systemami ERP / CRM
Portale internetowe
Systemy B2B
Aplikacje webowe i mobilne na targi

Obsługa aplikacji

Po wykonaniu projektu możemy zająć się stałym utrzymaniem i rozwojem aplikacji. Usługa polega na realizacji zadań zleconych przez Zamawiającego oraz systematyczne propozycje rozwoju aplikacji. Naszym celem jest jeszcze większe usprawnienie pracy dzięki wspólnie dobrze zaplanowanemu wdrożeniu oraz uzasadnienie biznesowe dla dodawanych funkcjonalności.

Stworzymy .

Skontaktuj się z nami